RAKENTEIDEN MEKANIIKKA
Journal of Structural Mechanics
ISSN 0783-6104 painettu
ISSN 1797-5301 verkkojulkaisu
RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA