RAKENTEIDEN MEKANIIKKA - 50 VUOTISJUHLASEMINAARI
Journal of Structural Mechanics 50 years anniversary seminar
24-25.8.2017
RM50 main page

Rakenteiden Mekaniikan Seura Ry järjestää yhdessä Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa seminaarin juhlistamaan Rakenteiden Mekaniikka -lehden 50 vuotista historiaa. Lehti on perustettu 1968 ja siten vuosi 2017 on lehden 50. vuosikerta.

Finnish Association for Structural Mechanics is organizing together with Aalto University, Lappeenranta University of Technology, Tampere University of Technology, University of Jyväskylä and University of Oulu an anniversary seminar to celebrate the 50-years history of the journal Rakenteiden Mekaniikka - Journal of Structural Mechanics.

Järjestelytoimikunta - Organizing committee16.3.2017 RK